Category Archives: Лекц, видео хичээл

ХАН АКАДЕМИ: Шашны шинэтгэлийн тухай. Протестантизмын төрлүүд (3-р хэсэг)

АНУ-ын Хан академийн “Дэлхийн түүх” хичээлээс өрнө дахинд өрнөсөн протестант шашны шинэтгэлийн тухай 4 цуврал хичээлийн 3 дугаар хэсгийг та бүхэнд хүргэж байна. ХАН АКАДЕМИ: Шашны шинэтгэлийн тухай. Протестантизмын төрлүүд (3-р хэсэг) -ийг үргэлжлүүлэн унш

ХАН АКАДЕМИ: Шашны шинэтгэлийн тухай: Мартин Лютер (2-р хэсэг)

АНУ-ын Хан академийн “Дэлхийн түүх” хичээлийн шашинд холбогдох сэдвүүдийг цувралаар хүргэж байгаа билээ. Энэ удаад өрнө дахинд өрнөсөн протестант шашны шинэтгэлийн тухай 4 цуврал хичээлийн 2 дугаар хэсгийг та бүхэнд хүргэж байна. ХАН АКАДЕМИ: Шашны шинэтгэлийн тухай: Мартин Лютер (2-р хэсэг) -ийг үргэлжлүүлэн унш

ХАН АКАДЕМИ: Шашны шинэтгэлийн тухай: Өмнөтгөл (1-р хэсэг)

Багш, суралцагчийн сургалтын үйл ажиллагаанд нээлттэй боловсролын арга, хэлбэрийг хэрэгжүүлэх боломжийг олгохоор БСШУЯ-ны захиалгаар Нээлттэй Мэдлэг Боловсролын Сангийн мэргэжлийн эрдэмтэн, багш нар АНУ-ын Хан академийн 500 гаруй видео хичээлийг монгол хэлнээ орчуулан хүргэж байгаа юм байна. Энэ хичээлүүдийг ETV сувгаар нэвтрүүлж байгааг та бүхэн мэдэж байгаа байх. Энд бага, дунд, ахлах ангийн математик, геометрийн хичээлүүд, биологи, дэлхийн түүхийн хичээлүүдийг маш сонирхолтой хэлбэрээр бэлтгэжээ.

Бид энэ удаад Дэлхийн түүхийн хичээлүүдээс өрнө дахинд өрнөсөн протестант шашны шинэтгэлийн тухай сонирхолтой 4 хичээлийг та бүхэнд хүргэж байна. ХАН АКАДЕМИ: Шашны шинэтгэлийн тухай: Өмнөтгөл (1-р хэсэг) -ийг үргэлжлүүлэн унш