Category Archives: Видео материалууд

TED: RICHARD DAWKINS: Militant Atheism

Та бүхэнд TED-ийн мэдлэгийн сангаас дэлхийн шилдэг судлаач, эрдэмтэдийн шашинд холбогдох сэдвээр илтгэсэн илтгэлүүдийг танилцуулж байна. Continue reading TED: RICHARD DAWKINS: Militant Atheism

Advertisements

ХАН АКАДЕМИ: Шашны шинэтгэлийн тухай. Протестантизмын төрлүүд (3-р хэсэг)

АНУ-ын Хан академийн “Дэлхийн түүх” хичээлээс өрнө дахинд өрнөсөн протестант шашны шинэтгэлийн тухай 4 цуврал хичээлийн 3 дугаар хэсгийг та бүхэнд хүргэж байна. Continue reading ХАН АКАДЕМИ: Шашны шинэтгэлийн тухай. Протестантизмын төрлүүд (3-р хэсэг)

Буддизм ба Шинжлэх ухаан олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал, хэлэлцүүлэг

2016 оны 11 дүгээр сарын 21-нд болсон “Буддизм ба Шинжлэх ухаан” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал-хэлэлцүүлгийн шууд бичлэгийг Монгол HD телевизийн бэлтгэснээр хүргэж байна.  Энэ хэлэлцүүлэгт  Дээрхийн гэгээнтэн XIV Далай лам оролцсон бөгөөд АНУ-д төвтэй “Оюун ухаан ба Амьдрал” хүрээлэнгийн судлаачид болон Монголын судлаач, эрдэмтэн илтгэл хэлэлцүүлсэн юм. Continue reading Буддизм ба Шинжлэх ухаан олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал, хэлэлцүүлэг

ХАН АКАДЕМИ: Шашны шинэтгэлийн тухай: Мартин Лютер (2-р хэсэг)

АНУ-ын Хан академийн “Дэлхийн түүх” хичээлийн шашинд холбогдох сэдвүүдийг цувралаар хүргэж байгаа билээ. Энэ удаад өрнө дахинд өрнөсөн протестант шашны шинэтгэлийн тухай 4 цуврал хичээлийн 2 дугаар хэсгийг та бүхэнд хүргэж байна. Continue reading ХАН АКАДЕМИ: Шашны шинэтгэлийн тухай: Мартин Лютер (2-р хэсэг)

ХАН АКАДЕМИ: Шашны шинэтгэлийн тухай: Өмнөтгөл (1-р хэсэг)

Багш, суралцагчийн сургалтын үйл ажиллагаанд нээлттэй боловсролын арга, хэлбэрийг хэрэгжүүлэх боломжийг олгохоор БСШУЯ-ны захиалгаар Нээлттэй Мэдлэг Боловсролын Сангийн мэргэжлийн эрдэмтэн, багш нар АНУ-ын Хан академийн 500 гаруй видео хичээлийг монгол хэлнээ орчуулан хүргэж байгаа юм байна. Энэ хичээлүүдийг ETV сувгаар нэвтрүүлж байгааг та бүхэн мэдэж байгаа байх. Энд бага, дунд, ахлах ангийн математик, геометрийн хичээлүүд, биологи, дэлхийн түүхийн хичээлүүдийг маш сонирхолтой хэлбэрээр бэлтгэжээ.

Бид энэ удаад Дэлхийн түүхийн хичээлүүдээс өрнө дахинд өрнөсөн протестант шашны шинэтгэлийн тухай сонирхолтой 4 хичээлийг та бүхэнд хүргэж байна. Continue reading ХАН АКАДЕМИ: Шашны шинэтгэлийн тухай: Өмнөтгөл (1-р хэсэг)